Bró rothlach.

Rotary

Cloch Oghaim ó Chom a’ Londraigh a fuarthas i mballa botháin ina dhiaidh sin í.

Ogham Stone

Cloch Oghaim ó uaigh talún i lios in Imleach Thiar, An Daingean.

Ogham Stone 02

Crosleac ón Riasc (Cloch K)

Reask (Stone K)

Smut do Chloch Oghaim a fuarthas ó chlaí ar an mBreac-Chluain, in aice le hAbhainn an Scáil.

Ogham Stone 03

Smut do chloch a bhfuil cliath greanta uirthi. Ní fios cá bhfuarthas é.

Carved stone

Crosleac ó Chill Mhic an Domhnaigh.

Kilvickadownig

Cloch Oghaim a fuaireadh i Luachair. Baineadh úsaid as mar fhardoras botháin in uaigh talún i lios i Ráth Mealóid. © NMI

Ogham Stone 04

Clocha faobhair ón Riasc. © NMI

Hone stones
Netsinker

Crosleac ó Chill Mhic an Domhnaigh.

Kilvickadownig 02

Tromán ón Riasc. © NMI

Spindle Whorl

Cloch Oghaim a fuarthas i Luachair agus a bhí in úsáid mar fhardhoras i mbothán. Creidtear gurb ó lios i Ráth Méalóid a thána sí. © NMI

Ogham Stone 05

Crosleac ón Riasc (Cloch G)

Reask (Stone G)

Crosleac ón Riasc (Cloch E). © NMI

Reask (Stone E)

Crosleac ón Riasc (Cloch G)

Reask (Stone G)

Crosleac ón Riasc (Cloch H)

Reask (Stone H)

Cros Arda Mór ná fuarthas go dtí 1978 agus í lonnaithe in ionad éigin eile. Ní fios cá bhfuarthas don gcéad uair í.

The Medieval Period or Middle Ages occurred after the Golden Age Period in Ireland. People were already coming from all over Europe to study in Ireland’s monasteries, to trade and even settle.