Is cuid de thraidisiún ealaíne Chorca Dhuibhne anois é Féile na Cásca, taispeántas ealaíne bliantúil a reachtáltar d’ealaíontóirí an cheantair.

Tá Féile na Cásca breis is daichead bliain ar an bhfód. Tá traidisiún ealaíne láidir inár bpobal i gcónaí a bhuíochas le múinteoirí an cheantair. Beidh Scéim Físealaíne i mbunscoileanna Chorca Dhuibhne mar cheiliúradh ar Fhéile na Cásca – le maoiniú ó Ealaín na Gaeltachta. Beidh trí thuras ag físealaíontóirí chuig na scoileanna le linn Feabhra/tús Márta chun oibriú leis na leanaí ar innsint fhísiúil a dhéanamh d’Fhéile na Cásca.

Bíonn ealaíon ón daoine fásta ann leis, agus is féidir iad a cheannach.  Béidh Féile na Cásca ag tosnú ar Domhnach Cásca.  Is féidir féachaint ar leathanach Facebook – féach ar Féile Ealaíne na Cásca.

Baile an Fheirtearaigh Sign
Paintings at West Kerry Museum