Láthair & Teagmháil

Dá mbeidh aon cheist agat maidir leis an mhúsaem, nó teastaíonn aon eolas uait maidir le seandálaíocht na leithinise, teigh i dteangabháil leis an caomhnóir, Isabel Bennett agus cabhróidh sí leat, más féidir.
Is seandálaí Isabel, agus d'obraigh sí ar an Suirbhé Seandálaíocht Chorca Dhuibhne. Mar sinn, tá eolas maith aici maidir leis seandálaíocht na háite.


An seoladh poist atá aginn ná An Coimeadaí,
Músaem Chorca Dhuibhne,
Baile an Fheirtéaraigh,
Trá Lí,
Co. Chiarraí.