Scolari Scolari

 

Leac

Leac atá i reilg Naomh Sheamus.

 

Pilgrim's Way

Cosan na Naomh.


Seimineáir

Le roinnt bhliain anuas tá Oidhreacht Chorca Dhuibhne ag eagrú seimineáir lae chun gnéithe de stair agus de sheandálaíocht na háite a chur i láthair. Tionóladh seimineár ar Dhúnta Chorca Dhuibhne Fómhar na bliana 2004, ar scéal Phiaras Firtéar mí na Nollag 2005 agus ‘Nós na hOilithreachta i gCorca Dhuibhne is i gcéin’ mí na Samhna 2006. Sraith léachtaí, cainteanna agus turasanna ar láithreacha staire is seandálaíochta a bhíonn i gceist. Buíochas don gComhairle Oidhreachta a dheineann na himeachtaí seo a mhaoiniú.

Siúlóidí Oidhreachta

Tá ceirthe Siúlóidí Oidhreachta foilsaithe, agus ceann eile ag teacht sara bhfad, buíochas do deontas ón Roinn Ealaíon, Spoirt agus Turasóireachta, agus ó Údarás na Gealtachta chomh maith. Tosnaíonaíonn 4 cinn dos na siúlóidí ag an mhúsaem, agus baineann an ceann eile le Cosán na Naomh. Is féidir iad a fháil sa mhúsaem.

Turasanna agus Léachtaí

Tá Caomhnóir an Mhúsaeim ar fáil mar threoraí i dteannta na dturasanna ar an músaem agus ar shuímh seandálaíochta agus chun cainteanna a thabhairt ar sheandálaíocht leithinis Chorca Dhuibhne, ach go háirithe.

Foilseacháin

locha Oghaim Chorca Dhuibhne, 1995 agus athchló.

Cosán na Naomh

Cosán oilithreachta is ea Cosán na Naomh a ghaibheann trí Chorca Dhuibhne, le barr Chnoc Bréanainn mar sprioc aige; b’fhéidir go dtéann a phréamhacha siar roimh theacht na Críostaíochta. Tá Cnoc Bréanainn, nó Sliabh nDaidhche mar a tugtaí air fadó, chomh feiceálach ar fuaid na dúthaí nach foláir nó go raibh tábhacht faoi leith riamh ag baint leis.
Is cinnte go raibh tábhacht fé leith ag an oilithreacht so ó na Meánaoiseanna ar aghaidh; bhí baint dlúth aige le cultas Bhréanainn féin. Fócas ar an gcosán ab ea an suíomh eaglasta i gCill Maolchéadair, áit go bhfuil ainm Bhréanainn ar an-chuid de na hiarsmaí, bíodh is gur naomh eile a tugtar chun cuimhne i n ainm an tsuímh féin. Cill Maolchéadair an áit go mbailíodh na hoilithrigh le chéile roimh an gcuid deireanach dá dturas go barr an chnoic; is ann a bhí séipéal an pharóiste go dtí lár na séú haoise déag. Tá mórán suíomhanna eaglasta eile ar Chosán na Naomh, ach is dócha go raibh deireadh ré sroiste ag an gcuid is mó acu faoin tarna haois déag.

Bileog Oibre

Tá leabhair shaothair (Gaoluinn & Béarla) ar fáil le cúpla bliain anuas do leanaí, daltaí scoile is mic léinn a thabharfaidh cuairt ar an Músaem (tá an ceann i mBéarla as cló anois). Tá ceann eile ar fáil ar Mainistir an Riasc agus ar Oilithreacht/Naomh Bhréanann/Cosán na Naomh. Buíochas don gComhairle Oidhreachta as a dtaíocht chun na bileog san á gcuir i gcló. Tá foireann an Músaem ag obair ar ceann ar Dún an óir faoi láthair, buíochas do tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Fáilte roimis ghrúpaí scoile cuairt a thabairt ar an Músaem agus leas a bhaint as na h-ábhair seo.